PSM
Electrosecuritate
ANALIZA CALITATII | PAT TESTING | PRAM TESTING

Noi promovam lucrul în conditii de maxima securitate si sanatate,
cu impact minim asupra mediului!

ANALIZA CALITATII

Cele mai multe domenii ale industriei, dar si de alta natura, se confrunta cu problema calitatii energiei electrice, in special cele care trebuie sa ofere un standard ridicat al serviciilor.

PAT TESTING

PAT TESTING reprezinta testarile asupra echipamentelor si aparaturii portabile si cuprinde o serie de verificari si testari prin care echipamentele sunt verificate din punct de vedere al electrosecuritatii.

PRAM TESTING

Verificarile PRAM , conform Normativului I7/2011 cap. 8.2.1.1, “au rolul de a determina daca tot echipamentul din componeța instalației electrice este in stare de utilizare“.

Container sanitar/izolator pentru persoane suspectate de COVID-19
Testari PAT

Testarile periodice ale instalatiilor electrice si ale echipamentelor de munca alimentate electric, reprezinta o cerinta de securitate in scopul asigurarii protectiei impotriva pericolelor generate de defectiuni ale instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor electrice.

Testarea si verificarea periodica a echipamentelor electrice este o cerinta legala specificata in mod direct in HG 1146/2006 – Hotarare guvernamentala ce stabileste cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor care utilizeaza la locul de munca echipamente de munca si Legea 319/2006 – Legea sanatatii si securitatii in munca.
HG nr. 1146/2006 = Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie verificate la receptie, inainte de punerea in functiune si apoi periodic in exploatare, precum si dupa fiecare reparatie sau modificare, fiind interzisa punerea sub tensiune a instalatiei, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificari.

Verificari PRAM

Verificarea PRAM reprezinta masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de impamantare si a paratrasnetului cu aparat special pentru acest scop. Aparatul trebuie sa fie verificat periodic de metrologie autorizata.
Scopul Verificarilor PRAM:
– prevenirea electrocutarii personalului care utilizeaza instalatia electrica si echipamentul de lucru;
– protectia impotriva trasnetelor, prevenirea incendierii cladirilor si prevenirea distrugerii aparaturii electrice si electronice;
– pentru a raspunde obligatiilor legale in cazul unui eventual control de la ITM, ISU(Pompieri) sau OPC.

Prin masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant si a continuitatii instalatiei de legare la pamant (racord de legare la pamant, nul de protectie, conductoare de echipotentializare, etc.), putem sa verificam gradul de protectie pe care il asigura aceasta instalatie impotriva electrocutarii.
In urma verificarii PRAM se intocmeste buletin PRAM care cuprinde:

 • Tip masurare si adresa efectuarii;
 • Valoarea masurata si metoda de masurare;
 • Tipul aparatului folosit si certificatul metrologic al acestuia;
 • Copie dupa autorizatia ANRE care da dreptul emitentului sa elibereze buletin PRAM.
Analiza calitatii energiei electrice

Cele mai multe domenii ale industriei, dar si de alta natura, se confrunta cu problema calitatii energiei electrice, in special cele care trebuie sa ofere un standard ridicat al serviciilor (internet, comunicatii de date, fabrici de componente semiconductoare etc.). Calitatea energiei electrice poate fi definita de standardizarea parametrilor care intervin in definirea acestei notiuni.
Folosirea unor tehnici de procesare avansata a semnalelor si monitorizarea in timp real a perturbatiilor faciliteaza depanarea acestor sisteme si evitarea evenimentelor neprevazute. Monitorizarea liniilor de alimentare cu energie electrica conduce la adoptarea de masuri fiabile pentru prevenirea producerii de perturbatii.
Exista mai multe criterii pentru caracterizarea perturbatiilor care apar în retelele de distributie a energiei electrice:

 • Dezechilibru de tensiune: Tensiuni cu amplitudini si faze diferite pe sisteme trifazate apar de la conectarea unor consumatori care absorb curenti mult diferiti pe cele 3 faze.
 • Supratensiune temporara: Supratensiune temporara in retelele de distributie apar aproape exclusiv ca o consecinta a unei Intreruperi a conductorului neutru, care poate aparea la instalatiile clientilor, precum si in sistemele publice de alimentare.
 • Armonicile de alimentare nominala: Acestea apar mai ales din cauza echipamentelor utilizatorilor, care atrag un curent legat neliniar de tensiune, si astfel introducand curent la frecvente nedorite in retea de furnizare.
  Interarmonice: Acestea sunt tensiuni la alte frecvente decat cele multiplu de frecventa fundamentala. Acestea apar din functionarea convertoarelor de frecventa si a echipamentelor similare de control.
 • Golurile de tensiune: Acestea sunt cauzate de aparitia si eliminarea rapida a scurtcircuitelor sau a altor cresteri extreme de curent in sisteme de furnizare sau a instalatiilor conectate la ea de catre sistemele de protectie.
 • Variatiile de tensiune: Acestea apar la deconectarea si conectarea independenta a catorva sute sau mii de echipamente utilizate in fiecare retea.
 • Supratensiuni tranzitorii: mai multe fenomene, inclusiv functionarea comutatoarelor si dispozitivelor de siguranta si aparitia descarcarilor electrice in imediata vecinatate a retelelor de distributie, conduc la supratensiuni tranzitorii in retelele de distributie si in instalatii conectate la ele.

ANALIZAND aveti posibilitatea de a reduce costurile energiei electrice!

Testari PAT

Testarile periodice ale instalatiilor electrice si ale echipamentelor de munca alimentate electric, reprezinta o cerinta de securitate in scopul asigurarii protectiei impotriva pericolelor generate de defectiuni ale instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor electrice.

Testarea si verificarea periodica a echipamentelor electrice este o cerinta legala specificata in mod direct in HG 1146/2006 – Hotarare guvernamentala ce stabileste cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor care utilizeaza la locul de munca echipamente de munca si Legea 319/2006 – Legea sanatatii si securitatii in munca.
HG nr. 1146/2006 = Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie verificate la receptie, inainte de punerea in functiune si apoi periodic in exploatare, precum si dupa fiecare reparatie sau modificare, fiind interzisa punerea sub tensiune a instalatiei, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificari.

Verificari PRAM

Verificarea PRAM reprezinta masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de impamantare si a paratrasnetului cu aparat special pentru acest scop. Aparatul trebuie sa fie verificat periodic de metrologie autorizata.
Scopul Verificarilor PRAM:
– prevenirea electrocutarii personalului care utilizeaza instalatia electrica si echipamentul de lucru;
– protectia impotriva trasnetelor, prevenirea incendierii cladirilor si prevenirea distrugerii aparaturii electrice si electronice;
– pentru a raspunde obligatiilor legale in cazul unui eventual control de la ITM, ISU(Pompieri) sau OPC.

Prin masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant si a continuitatii instalatiei de legare la pamant (racord de legare la pamant, nul de protectie, conductoare de echipotentializare, etc.), putem sa verificam gradul de protectie pe care il asigura aceasta instalatie impotriva electrocutarii.
In urma verificarii PRAM se intocmeste buletin PRAM care cuprinde:

 • Tip masurare si adresa efectuarii;
 • Valoarea masurata si metoda de masurare;
 • Tipul aparatului folosit si certificatul metrologic al acestuia;
 • Copie dupa autorizatia ANRE care da dreptul emitentului sa elibereze buletin PRAM.
Contacteaza-ne acum

LABORATOR PRAM:

0732 123 691

pram@psmelectric.ro

 

Cristian MOCANU

Manager Proiecte

0732 123 690

cristian.mocanu@psmelectric.ro

 

Cristian ENE

Director Tehnic

0732 123 682

cristian.ene@psmelectric.ro