Verificări și măsurători PRAM

(Protection through Relay, Automation and Measurement)

Ce sunt Verificările și Măsurătorile PRAM

O Garanție a Siguranței și Conformității Echipamentelor Electrice

Verificările și măsurătorile PRAM (Protecție prin Relee, Automatizare și Măsurare) sunt esențiale pentru funcționarea sigură și eficientă a instalațiilor electrice. Realizate periodic și post-intervenție, acestea previn incidente și asigură conformitate cu standardele IEC-60364-6, VDE 100 și FD C 16-600.

Alegând serviciile noastre, beneficiați de expertiză, instrumente verificate metrologic și acreditări ISC Laborator și ANRE (C1A, C2A), garantând precizie și calitate.

Panou de control și instrumente de testare utilizate în procesul de verificare PRAM, esențiale pentru asigurarea siguranței și conformității echipamentelor electrice conform standardelor actuale.

De ce este esențială verificarea PRAM?

Verificarea PRAM previne incidente și asigură conformitatea.

Echipamente de măsurare avansate pregătite pentru verificări PRAM, demonstrând angajamentul pentru mentenanța preventivă și evaluarea riguroasă a instalațiilor electrice.

Verificarea PRAM este vitală pentru a detecta nereguli în instalațiile electrice, focalizându-se pe împământare. Este obligatorie din trei motive:

  1. Obligativitate Legală: Legislația prevede verificări PRAM periodice, adaptate gradului de risc.
  2. Autorizări de Funcționare: Avizele de la ITM și ISU necesită un certificat PRAM actual.
  3. ontroale Periodice: Organismele, cum ar fi Inspectoratul pentru Protecția Muncii, pot cere un buletin PRAM recent.

Verificarea PRAM asigură siguranță preventivă și conformitate legală utilizatorilor.

Ce verificări PRAM facem?

Oferim o gamă completă de măsurători PRAM, printre care măsurarea rezistenței de izolație, verificarea continuității și măsurarea și verificarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ.

Verificarea izolației electrice

Testăm tensiuni reglabile, de la 50V la 2.500V, evaluând conducerea pe coborâri de paratrăsnet.

Evaluarea rezistenței liniei și buclei

Analizăm impedanța și măsurăm armonicile de tensiune ale sistemului.

Testarea continuității de curent

Monitorizăm polaritatea curentului > 200mA pe conductorul PEN la centura de împământare.

Determinarea puterii și armonicilor electrice

Măsurăm puterile W, VA, VAR, cosφ, energia și afișăm armonicile.

Monitorizarea continuității împământării

Verificăm nulul de protecție la TEG, TED, consumatori și prize, analizând centura de împământare.

Testarea tensiunii de străpungere

Verificăm tensiunea de străpungere a componentelor tale electrice.

Evaluarea rezistenței prizei de pământ

Aplicăm metode cu 3/4 fire și 2/3 electrozi sau metoda cu clește pentru a verifica instalația și paratrăsnetul.

Măsurarea intensității curentului

Utilizăm un clește pentru măsurarea intensității curentului până la 200A și a frecvenței.

Întrebări Frecvent

Răspunsuri la Întrebările Tale Esențiale

Verificările PRAM sunt efectuate în maxim 2-3 zile lucrătoare de la primirea comenzii ferme. Totuși, este important să se țină cont de numărul de echipamente supuse testării și de condițiile meteo, deoarece testările pentru echipamentele exterioare nu se pot efectua pe vreme de ploaie sau îngheț.

Raportul de verificare PRAM este finalizat în aproximativ 2 zile de la data inspecției, asigurându-vă că primiți informațiile necesare în timp util.

Buletinul de verificare PRAM, realizat de SOLUȚII OPERAȚIONALE SRL, conține toate informațiile cerute de legislație și este esențial pentru monitorizarea și mentenanța continuă a instalațiilor electrice.