Servicii de electrosecuritate prin PSM
SAFETY PACK!

Noi promovăm lucrul în condiții de maximă securitate și sănătate,
cu impact minim asupra mediului!

ANALIZA CALITĂȚII

Cele mai multe domenii ale industriei, dar și de altă natură, se confruntă cu problema calității energiei electrice, în special cele care trebuie să ofere un standard ridicat al serviciilor.

PAT TESTING

PAT TESTING reprezintă testările asupra echipamentelor și aparaturii portabile și cuprinde o serie de verificări și testări prin care echipamentele sunt verificate din punct de vedere al electrosecurității.

PRAM TESTING

Verificările PRAM, conform Normativului I7/2011 cap. 8.2.1.1, “au rolul de a determina dacă tot echipamentul din componența instalației electrice este în stare de utilizare“.

Introducerea în PAT TESTING

PAT Testing reprezintă testarea echipamentelor și aparaturii portabile și cuprinde o serie de verificări și testări prin care echipamentele electrice sunt verificate din punct de vedere al electrosecurității în utilizare.

pat+test+ph.jpg

Testări PAT

Testările periodice ale instalațiilor electrice și ale echipamentelor de muncă alimentate electric, reprezintă o cerință de securitate în scopul asigurării protecției împotriva pericolelor generate de defecțiuni ale instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor electrice.

Testarea și verificarea periodică a echipamentelor electrice este o cerință legală specificată în mod direct în HG 1146/2006 – Hotărâre guvernamentală ce stabilește cerințele minime pentru asigurarea securitîții și sănătății lucrătorilor care utilizează la locul de muncă echipamente de muncă și Legea 319/2006 – Legea sănătății și securității în muncă.

HG nr. 1146/2006 - Instalațiile sau echipamentele de muncă electrice trebuie să fie verificate la recepție, înainte de punerea in funcțiune și apoi periodic în exploatare, precum și după fiecare reparație sau modificare, fiind interzisă punerea sub tensiune a instalației, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificări.

Verificări PRAM

Verificarea PRAM reprezintă măsurarea rezistenței de dispersie a instalației de împământare și a paratrăsnetului cu aparat special pentru acest scop. Aparatul trebuie să fie verificat periodic de metrologie autorizată. Scopul Verificărilor PRAM:

 • prevenirea electrocutării personalului care utilizează instalația electrică și echipamentul de lucru;
 • protecția împotriva trăsnetelor, prevenirea incendierii clădirilor și prevenirea distrugerii aparaturii electrice si electronice;
 • pentru a răspunde obligațiilor legale în cazul unui eventual control de la ITM, ISU (Pompieri) sau OPC.

Prin măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ și a continuității instalației de legare la pământ (racord de legare la pământ, nul de protecție, conductoare de echipotențializare, etc.), putem să verificăm gradul de protecție pe care îl asigură această instalație împotriva electrocutării.

În urma verificării PRAM se întocmește buletin PRAM care cuprinde:

 • Tip măsurare și adresa efectuării;
 • Valoarea măsurată și metoda de măsurare;
 • Tipul aparatului folosit și certificatul metrologic al acestuia;
 • Copie după autorizația ANRE care dă dreptul emitentului să elibereze buletin PRAM.
pat+test+ploiesti+romania.jpg
pat+testing+ph+pl.jpg

Analiza calității energiei electrice

Există mai multe criterii pentru caracterizarea perturbațiilor care apar în rețelele de distribuție a energiei electrice:

 • Dezechilibru de tensiune: Tensiuni cu amplitudini și faze diferite pe sisteme trifazate apar de la conectarea unor consumatori care absorb curenți mult diferiți pe cele 3 faze.
 • Supratensiune temporară: Supratensiune temporară în rețelele de distribuție apar aproape exclusiv ca o consecintă a unei întreruperi a conductorului neutru, care poate apărea la instalațiile clienților, precum și în sistemele publice de alimentare.
 • Armonicile de alimentare nominală: Acestea apar mai ales din cauza echipamentelor utilizatorilor, care atrag un curent legat neliniar de tensiune și astfel introducând curent la frecvențe nedorite în rețea de furnizare.
 • Interarmonice: Acestea sunt tensiuni la alte frecvențe decât cele multiplu de frecventă fundamentala. Acestea apar din funcționarea convertoarelor de frecvență și a echipamentelor similare de control.
 • Golurile de tensiune: Acestea sunt cauzate de apariția și eliminarea rapidă a scurtcircuitelor sau a altor creșteri extreme de curent în sisteme de furnizare sau a instalațiilor conectate la ea de către sistemele de protecție.
 • Variațiile de tensiune: Acestea apar la deconectarea și conectarea independentă a câtorva sute sau mii de echipamente utilizate în fiecare rețea.
 • Supratensiuni tranzitorii: mai multe fenomene, inclusiv funcționarea comutatoarelor și dispozitivelor de sigurantă și apariția descărcărilor electrice în imediata vecinătate a rețelelor de distribuție, conduc la supratensiuni tranzitorii în rețelele de distribuție și în instalații conectate la ele.

Testimoniale

Alexandra Crăciun

Am găsit tot ce am avut nevoie. Au o echipă de profesioniști care răspund cu promptitudine.

Almani Expert SRL

Soluții complete și avantajoase! Recomandăm PSM Grup!

Marius Antonescu

Recomand PSM Grup pentru profesionalismul de care dau dovadă în fiecare zi în relația cu compania noastră. Sunt de departe un punct de reper pentru toți cei din piața din Ploiești. Felicitări!

Contact PSM Electrosecuritate

 Încă din 1996, comercializăm produse, accesorii și echipamente pentru instalațiile electrice și de automatizări oferind în același timp servicii de proiectare și mentenanță.

Ne găsiți în Parcul Industrial Ploiești, pe strada Elipsei la nr. 2.

Clienți